ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ


Εταιρείες Συστημικής - Οικογενειακής θεραπείας


Ελληνικές εταιρίες:


oΕλληνική Εταιρεία Συστημικής θεραπείας :

oΕταιρία Συστημικής θεραπείας και Παρέμβασης σε Ατομα, Οικογένειες και ευρύτερα Συστήματα (εσυθεπας) http://www.sosyti.gr/

oΕλληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας 

oΨυχοθεραπείας,  http://www.groupanalysis.gr

oΣυστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος


Ευρωπαϊκές Εταιρίες


Εuropean family therapy association (efta) και εθνικές εταιρίες της εφτα  (nfto):

o  Αustria – oeas

o  Belgium – abipfs

o  Bulgaria – baft

o  Cyprus – cysoft

o  Czech Republic – soft

o  Denmark – stok

o  Finland – ffta

o  France – sftf

o  The former Yugoslav Republic of Macedonia – mfta

o  Germany – sg/dgsf - www.dgsf.org

o  Greece – ethos

o  Holland nvrg

o  Hungary – hfta

o  Iceland – fff

o  Ireland – ftai

o  Israel – iamfle

o  Italy – sippr

o  Latvia – lfta

o  Malta – matsp

o  Norway – nfft

o  Poland – ppa

o  Portugal sptf

o  Serbia Montenegro – self

o  Spain – featf

o  Sweden – sfft

o  Switzerland – sistemica

o  Turkey – aetd

o  United Kingdom – aft


Διεθνές Εταιρίες

oInternational Family Therapy Association

oAssociation for Family Therapy and Systemic Practice

oAmerican Association for Marriage and Family TherapyΕπιστημονικά Περιοδικά


Ελληνικά Περιοδικά


oΜετάλογοςΣυστημικές Προσεγγίσεις & Ψυχοθεραπεία

oΣυστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία (περιοδικό της εεσκεψο)

oΚοινωνική Εργασία – επιθεώρηση κοινωνικών επιστημών

oΕξαρτήσεις

 

Ξένα Περιοδικά


oAmerican Journal of Family Therapy

oAmerican Journal of Psychotherapy

oAustralian and New Zealand Journal of Family Therapy

oCahiers critiques de Thérapie Familiale et de pratique de réseaux

oEcologia Della Mente

oEuropean Research Journal for Qualitative Research in Psychotherapy 

oFamilies, Systems and Health

oFamiliendynamik

oFamily Learning

oFamily Process

oFamily Relations

oFamily Systems Medicine

oHuman Systems: the Journal of Therapy, Consultation and Management

oHungarian Journal of Psychotherapy

oInterazioni

oInternational Journal of Group Psychotherapy

oJournal of Family Psychotherapy

oJournal of Family Therapy

oJournal of Feminist Family Therapy

oJournal of Marital and Family Therapy  

oJournal of Systemic Therapies

oKontext

oMediazione Familiare Sistemica

oMetalogos: Systemic Approaches and Psychotherapy

oOnline-Journal "Systemmagazin"

oOnline-Journal für Systemisches Denken und Handeln

oOsc - Organisationsberatung Supervision Coaching. www.osc-digital.de

oPerheterapia

oProfile - Internationale Zeitschrift für Veränderung, Lernen, dialog.www.ehp-koeln.de/zeitschriften/profile.php

oPsicobiettivo

oPsychotherapie im Dialog

oPsychotherapy Networker

oPsychotherapy: theory, research, practice, training

oRevues de psychologie et de travail social

oRivista di psicoterapia relazionale

oSoziale Systeme

oSupervision - Mensch Arbeit Organisation. www.beltz.de/supervision

oSysthema - Zeitschrift des Instituts für Familientherapie e.v. weinheim.www.if-weinheim.de/systhema.html

oSystemmagazin

oSysteemtherapie

oSystemic Thinking & Psychotherapy

oThérapie Familiale

oZeitschrift für Systemische Therapie und Beratung 

oZeitschrift für Systemisches Management und Organisation.  www.lo.isct.net

oZeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management.www.zoe.ch