ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΚΟΠΟΙ


     Το σωματείο έχει ως σκοπούς:

Α. την επιστημονική διερεύνηση και μελέτη των ανθρώπινων συστημάτων και σχέσεων με βάση τη συστημική θεωρία και τις μετεξελίξεις της, προκειμένου να διευρυνθεί τόσο η ίδια η θεωρία όσο και οι πρακτικές της εφαρμογές ιδιαίτερα στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Β. Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες και τους ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας για την γενικότερη συνεισφορά της συστημικής προσέγγισης στην πρόληψη και θεραπεία στον τομέα της ψυχικής υγείας στην προαγωγή της ψυχικής και της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Γ. Να συνεργάζεται με συναφή σωματεία και φορείς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με στόχο την προαγωγή της συστημικής ψυχοθεραπείας με οικογένειες, ζευγάρια, άτομα, ομάδες, ευρύτερα συστήματα.

Δ. Να προωθεί και να συμβάλλει στη διαμόρφωση κανόνων δεοντολογίας με στόχο την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άσκηση του επιστημονικού έργου της συστημικής ψυχοθεραπείας.

Ε. Να προωθεί στενές σχέσεις και την συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του.

ΣΤ. Να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και στην συστηματική μελέτη και διάδοση της συστημικής προσέγγισης στην Ελλάδα.