ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

     Δίνονται στην συνέχεια οι τρεις σελίδες της αίτησης για την εισδοχή νέου μέλους.

     (Τρόπος εκτύπωσης. Μπορεί να γίνει εκτύπωση της φόρμας της αίτησης, με μεταφορά και εκτύπωση των τριών “εικόνων - σελίδων”. Χρησιμοποιούμε είτε την μέθοδο copy-paste για την κάθε σελίδα, είτε την drag and drop  π.χ. στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του χρήστη).