ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Βιβλία ξένων συγγραφέων σε μετάφραση

Σειρά «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

(με βάση τη χρονολογία έκδοσής τους στα ελληνικά)


Hoffman, L. (2006). Οικογενειακή θεραπεία. Μια προσωπική ιστορία, Μτφ. Κατερίνα Γαμβρουλά, Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Boscolo, L., Cecchin, G., Hoffman, L. & Penn, P. (2007). Η συστημική οικογενειακή θεραπεία του Μιλάνου. Συζητήσεις για τη θεωρία και την πρακτική, Μτφ. Ανδρέας Τσάφος, Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Schlippe, A. v. & Schweitzer, J. (2008). Εγχειρίδιο της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής, Μτφ. Έφη Μοτάκη, Επιμ. Βιργινία Ιωαννίδου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Cecchin, G., Lane, G. & Ray, W.A. (2009). Ασέβεια. Μια στρατηγική επιβίωσης για θεραπευτές, Μτφ. Ελένη Σαμαρά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Angel, S. & Angel, P. (2010). Οι τοξικοεξαρτημένοι και οι οικογένειές τους. Μια συστημική προσέγγιση, Μτφ. Απόστολος Βερβερίδης, Δώρα Σιζοπούλου, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Morgan, A. (2011). Τι είναι η αφηγηματική θεραπεία; Μια ευκολοδιάβαστη εισαγωγή, Μτφ. Αδάμ Χαρβάτης, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.


Hoffman, L. (2012). Τα θεμέλια της οικογενειακής θεραπείας. Ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την αλλαγή στα ανθρώπινα συστήματα, Μτφ. Ελένη Σαμαρά, Κατερίνα Γαμβρουλά, Επιμ. Βιολέτα Καφταντζή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Βιβλία ξένων συγγραφέων σε μετάφραση

Ψυχολογικού/ψυχοθεραπευτικού περιεχομένου


Bowen, M. (1974). Τρίγωνα στην Οικογένεια. Ανωνύμου, Για τη διαφοροποίηση του εαυτού, Μτφ. Έ. Γκίκα, Μ. Λεβή, Επιμ. Κ. Χαραλαμπάκη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1996.


Elkaim, M. (1996). Αν μ’ αγαπάς, μη μ’ αγαπάς, Μτφ. Νίκος Χρηστάκης, Αθήνα: Κέδρος.


Gellert, S. (1990). Όμοιος ομοίω… ζευγαρώνει, Μτφ. Α. Νίκας, Αθήνα: Διογένης.


Josien, M., Βαγιάτης, Γ., Γιαννουλέας, Μ. (1995). Η επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, Μτφ. Γ. Αραμπατζής, Επιμ. Ν. Ε. Δέγλερης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Lehmann, P. (2008). Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακα, Μτφ. Άννα Εμμανουηλίδου, Θεσσαλονίκη: Νησίδες.


McGoldrick, M. & Gerson, R. (1999). Το Γενεόγραμμα. Εργαλείο αξιολόγησης για την οικογένεια, Μτφ. Άγγελος Νίκας - Καίτη Νικολάου, Αθήνα: Κέδρος.

McGoldrick, M. (2002). Ανοίγοντας τα παλιά σεντούκια, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Minuchin, S. (1974). Οικογένειες και Οικογενειακή θεραπεία. Μτφ. Φ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Ανδρεάδη, Α. Γεωργίου, Α. Μερτίκα, Ε. Χρυσικού, Επιμ. Φ. Αναγνωστόπουλος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009.


Minuchin, S. (1986). Οικογενειακό καλειδοσκόπιο. Μτφ. Μ. Τσουμάρη, Επιμ. Δ. Σακκάς, Κ. Τσιάγκα, Αθήνα: Ερευνητές.


Napier, A. Y. (1995). Το ζευγάρι ο εύθραυστος δεσμός, Μτφ. Η. Ρόκου, Επιμ. Μ. Καιρή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Napier, A. Y., Whitaker, C. (1978). Οικογένεια, μαζί όμως αλλιώτικα, Μτφ. Α. Νίκος, Αθήνα: Κέδρος, 2006.


Pasick, R. S., Meth, R. L., (2000). Άνδρες σε θεραπεία. Πρόκληση για αλλαγή, Μτφ. Α. Ζώτος, Επιμ. Σ. Ανδρεοπούλου, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Pittman, F. (2007). Ο άνδρας σε κρίση, Μτφ. Α. Ζώτος, Επιμ. Μ. Καιρή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Satir, V. (1989). Πλάθοντας ανθρώπους, Μτφ. Λ. Στυλιανούδη, Επιμ. Α. Νίκας, Αθήνα: Κέδρος.


Schweitzer, J. & Schumacher, B. (2006). Ψυχιατρική με αρχή, μέση και τέλος. Δρόμοι εξόδου από τη χρονιότητα, Μτφ. Άννα Εμμανουηλίδου, Θεσσαλονίκη: Νησίδες.


Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J., Jackson, D. (2005). Ανθρώπινη επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Τα πρότυπα, οι παθολογίες και τα παράδοξα, Μτφ. Άσπα Γολέμη, Επιμ. Κάτια Χαραλαμπάκη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Βιβλία Ελλήνων συγγραφέων


Γεωργίου, Θ. (2003). Η φιλοσοφία ως συστημική θεωρία. Δοκίμια για τον Niklas Luhmann, Αθήνα: Σάκκουλας.


Ιωαννίδου, Β. (2012). Η τέχνη της συντροφικής ζωής. Μια Συστημική Προσέγγιση, Αθήνα: Γνώση.


Κατάκη, Χ. (1984). Οι τρεις ταυτότητες της ελληνικής οικογένειας, Αθήνα: Κέδρος.


Κατάκη, Χ. (1997). Το μωβ υγρό, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Κατάκη, Χ. (2008). Το ήμερο φίδι του Θεού, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α. (2003). Με γόμα και καθρέφτη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Κατάκη, Χ., Μπαλάσκα, Ι., Ρεζίτη, Β. (2003). Το φυλαχτό, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Κωτσάκης, Δ., Μουρελή, Ε., Μπίμπου, Ι., Μπουτουλούση, Ε., Αλεξανδρή, Χ., Γκέσογλου, Ε., Καραμανώλη, Κ., Καρπούζα, Α. & Σπανοπούλου, Ε. (2010). Αναστοχαστική πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο, Αθήνα: Νήσος.


Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. (2000). Οικογένεια και όρια. Συστημική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Παπαδιώτη-Αθανασίου, Β. & Σοφτά-Nall, Λ. (2006). Οικογενειακή - συστημική θεραπεία. Βασικές προσεγγίσεις, θεωρητικές θέσεις και πρακτική εφαρμογή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Παρίτσης, Ν. (2003). Συστημική ψυχιατρική. Η νοημοσύνη της ζωής, Αθήνα: Βήτα.
Βιβλία ξένων συγγραφέων που επηρέασαν το συστημικό πεδίο

(σε μετάφραση)


Bachelard, G. (1992). Η ποιητική του χώρου, Μτφ. Ελένη Βέλτσου, Αθήνα: Χατζηνικολή.


Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος, Μτφ. Ήβη Ρόκου, Γιώργος Καλομοίρης, Επιμ. Αλέξης Ζώτος, Ιωάννα Χατζηνικολή, Μανώλης Τσαγκαράκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.


Capra, Fr. (1984). Η κρίσιμη καμπή, Μτφ. Μάριος Βερέττας, Αθήνα: Ωρόρα.


Derrida, J. (1990). Περί γραμματολογίας, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση.


Derrida, J. (2003). Η γραφή και η διαφορά, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Καστανιώτη.


Foucault, M. (2004). Η ιστορία της τρέλας, Μτφ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Αθήνα: Ηριδανός.


Foucault, M. (1993). Ιστορία της σεξουαλικότητας. Η μέριμνα για τον εαυτό μας, Μτφ. Γιάννης Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος-Ράππα.


Foucault, M. (1987). Η αρχαιολογία της γνώσης, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Εξάντας.


Foucault, M. (1989). Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Μτφ. Καίτη Χατζηδήμου, Ιουλιέττα Ράλλη, Αθήνα: Κέδρος-Ράππα.


Κuhn, Τ. (1981). Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, Μτφ. Γ. Γεωργακόπουλος, Β. Κάλφας, Επιμ. Β. Κάλφας, Αθήνα: Σύγχρονα Θέματα.


Lyotard, J.-F. (1993). Η μεταμοντέρνα κατάσταση, Μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα: Γνώση.


Maturana, H. & Varela, F. (1992). Το δέντρο της γνώσης. Οι βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης νόησης, Μτφ. Σπύρος Μανουσέλης, Αθήνα: Κάτοπτρο.


Prigogine, I. (2003). Οι νόμοι του χάους, Μτφ. Πασχάλης Α. Χριστοδούλου, Επιμ. Ιωάννης Ε. Αντωνίου, Αθήνα: Τραυλός.


Prigogine, I., Stengers, I. (1992). Τάξη μέσα από το χάος. Ο νέος διάλογος του ανθρώπου με τη φύση, Μτφ. Μαρία Λογιωτάτου, Αθήνα: Κέδρος.


Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών, Μτφ. Άννα Μπίμπου, Στέλλα Βοσνιάδου, Επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutenberg.


Willke, H. (1996). Εισαγωγή στη συστημική θεωρία, Μτφ. Νίκος Λίβος, Αθήνα: Κριτική.


Wittgenstein, L. (1978). Tractatus Iogico-philosophicus, Μτφ. Θανάσης

Κιτσόπουλος, Επιμ. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Αθήνα: Παπαζήση.


Wittgenstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες, Μτφ. Παύλος Xριστοδουλίδης, Αθήνα: Παπαζήση.